Maru Ehitus sõlmis Kiili gaasi reguleerimissõlme hoone ehitustööde lepingu

18.04.2019 sõlmisid EG Ehitus AS ja Maru Ehitus AS Kiili GRS (gaasi reguleerimissõlm) hoone ehitustööde lepingu. Ehitustööde mahus on veel haljastustööd, katendite ehitus, piirdeaia rajamine ja tehnoloogiliste vundamentide ehitustööd. Lisaks teostatakse Keila ja Paldiski liinikaarnisõlmede vundamendid ning piirdeaiad.
Tööd peavad valmima september 2019.

Kiili GRS hoone ehitustööd on Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori maismaaosa viimane punkt. Balticconnector ühendab Eesti ja Soome gaasivõrgud ning on eelduseks toimivale regionaalsele gaasiturule ning tarneallikate mitmekesistamisele (LNG terminalid, biometaan jne) Balti-Soome piirkonnas. Balticconnectori gaasi ülekandetoru koosneb kolmest osast: maapealne osa Eestis, merealune osa Soome lahe põhjas ja maapealne osa Soomes. Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist Eestis kuni Inkooni Soomes on 77 km. Gaasitoru võimaldab maagaasi kahesuunalist liikumist. 500-millimeetrise nominaalläbimõõduga ja kuni 80-baarise survega toru läbilaskevõime on 7,2 miljonit kuupmeetrit gaasi ööpäevas ehk 0,3 miljonit kuupmeetrit gaasi tunnis. Balticconnectori maapealse osa pikkus Eesti maismaal Kiilist Paldiskini on 55 km ning Soomes Inkoost Siuntioni 21 km. Samuti tuleb nii Eestisse kui Soome rajada gaasi kahesuunalise voo tagamiseks maagaasi kompressor- ja mõõtejaamad.