MARU väärtused

Meisterlikkus

 • Pühendume kliendi vajaduste lahendamisele
 • Oleme orienteeritud koostööle, sünergiale ja selgetele kokkulepetele
 • Planeerime tegevusi ja mõõdame tulemuslikkust
 • Väärtustame nii enda kui teiste aega ja oskusi
 • Keskendume kokkulepitud prioriteetidele

Areng

 • Oleme ambitsioonikad uute (äri)võimaluste ja tehniliste lahenduste leidmisel
 • Võtame initsiatiivi ja innustame läbi isikliku eeskuju
 • Täiendame ennast pidevalt ning jagame õpikogemusi organisatsioonis
 • Tunnustame saavutusi ja tähistame võite
 • Kohaneme kiiresti muutuvate oludega

Riskiteadlikkus

 • Teadvustame enda ja kliendi tegevusriske ning rakendame asjakohaseid meetmeid
 • Pakume vaid ohutuid ehituslahendusi
 • Ennetame ja märkame ohte ning jagame tööohutusinfot kõigile osapooltele
 • Tegutseme keskkonna– ja ressursisäästlikult
 • Toetame tasakaalu töö ja eraelu vahel

Usaldusväärsus

 • Täidame antud lubadused ja vastutame oma tegevuse eest
 • Loome usalduslikud suhted projekteerimis- ja ehitusprotsessi kõikides etappides
 • Meeskonnana saavutame enam
 • Käitume lugupidavalt ja ootame sama enda suhtes