MARU:n arvot

Missio

 • Olemme sitoutuneet ratkaisemaan asiakkaiden tarpeet
 • Olemme suuntautuneet yhteistyöhön, synergiaan ja selkeisiin sopimuksiin
 • Suunnittelemme toimimme tehokkaasti ja mittaamme suorituksia
 • Käytämme aikamme tehokkaasti ja arvostamme muiden osaamista
 • Keskitymme sovittuihin prioriteetteihin

Kehitys

 • Olemme kunnianhimoisia uusien (liiketoiminnan) mahdollisuuksien ja teknisten ratkaisujen löytämisessä
 • Teemme aloitteen ja inspiroimme henkilökohtaisen esimerkin avulla
 • Kehitämme itseämme jatkuvasti ja jaamme oppimiskokemuksia organisaatiossa
 • Tunnistamme saavutukset ja juhlimme onnistumisia
 • Sopeudumme nopeasti muuttuviin olosuhteisiin

Riskitietoisuus

 • Tunnistamme omat ja asiakkaan operatiiviset riskit ja toimimme sen mukaisesti
 • Tarjoamme vain turvallisia rakennusratkaisuja
 • Ehkäisemme ja tunnistamme vaaroja ja jaamme työturvallisuustietoa kaikille osapuolille
 • Toimimme ympäristö- ja resurssitehokkaasti
 • Tuemme työn ja yksityiselämän tasapainoa

Luotettavuus

 • Täytämme lupauksemme ja otamme vastuun teoistamme
 • Luomme luottamuksellisia suhteita suunnittelu- ja rakentamisprosessin kaikissa vaiheissa
 • Joukkueena saamme enemmän aikaan
 • Käyttäydymme kunnioittavasti ja otamme toiset huomioon