Maru Ehitus projekteerib ja ehitab Püssi sünkroonkompensaatorjaama

Maru Ehitus AS ja Siemens Energy Oy Eesti filiaal sõlmisid 25.11.2021 töövõtulepingu Eleringi Püssi sünkroonkompensaatorjaama projekteerimiseks ja ehitamiseks Ida-Virumaale Lüganusele.
Tööde teostamise tähtaeg: august 2022.

Enefit 280-2 õlitehase retordihoone ja alajaam-juhtimishoone sai 16. novembril nurgakivi

Teisipäeval, 16. novembril toimus Ida-Virumaal Auveres Enefit 280-2 õlitehase nurgakivi paigaldus. Nurgakivi paigaldati Maru Ehitus AS projekteeritava ja ehitatava retordihoone vundamenti. Lisaks retordihoonele projekteerib ja ehitab Maru Ehitus veel uue õlitehase retordi alajaama ja juhtimishoone ning turbiinihoone.

Õlitehas hakkab kasutama Eesti inseneride loodud Enefit-tehnoloogiat, mis on Eesti Energiale teadaolevalt kõige efektiivsem ja väikseima keskkonnamõjuga tööstuslikult tõestatud süsinikusisaldavate toorainete, sh jäätmete väärindamise tehnoloogia maailmas. Uus tehas alustab küll klassikalise põlevkiviõlitehasena, kuid muutub ajapikku plastijäätmeid ja rehvihaket töötlevaks keemiatehaseks, mille toodangut enam ei põletata.

Pildid ja video leiad allolevalt lingilt:
https://www.err.ee/1608404858/eesti-energia-uus-olitehas-sai-nurgakivi

 

Maru Metall AS sai EPD sertifikaadi

Meil on suur rõõm teatada, et Maru Metall AS on esimene kandvate metallkonstruktsioonide tootja Eestis, kellel on registreeritud keskkonnadeklaratsioon ehk EPD sertifikaat.

EPD (Environmental Product Declarations) sertifikaat kajastab teavet toodete keskkonnamõju kohta kogu selle olelustsükli jooksul, alates materjali kaevandamisest kuni valmistatud tooteni, selle kasutusetapi ja eluea lõpuni.

Sertifikaadi vajadus on tekkinud viimase aasta jooksul Skandinaavia klientide ja hangete tõttu, kus üha enam üheks oluliseks kriteeriumiks on EPD sertifikaadi olemasolu. Antud nõue on seotud Euroopa Liidu eesmärgiga olla aastaks 2050 kliimaneutraalne oma majandustegevuselt, seega Norras ja Rootsis jõustuvad sellekohased keskkonnadeklaratsioonide direktiivid juba järgmisel aastal ning Soomes aastal 2024.

Antud sertifikaat on hea lähtepunkt edasiseks, et olla jätkuvalt välisturgudel konkurentsivõimeline teraskonstruktsioonide tootja ning muudatusega kaasas käia.

Avaldatud dokumendiga saate tutvuda RTS registris: https://cer.rts.fi/wp-content/uploads/epd_marumetall_rts_157_21-2.pdf