Kotka MW Power

Kirjeldus

Maru Ehitus AS-i tütarettevõte Maru Rakennus OY ja MW Power OY sõlmisid 16. mail 2012 lepingu Karhula bioküttejaama hoone ehitustööde teostamiseks. Tööde mahtu kuuluvad kõik hoone tsiviilosa tööd (v.a. betoonitööd). Hoone kogumaht on 5600 m3, katlamaja võimsus 18 MW.

Kütteainena kasutatakse kohalikke biomassi kütuseid ning uue, efektiivse katlamaja põhiline eesmärk on katta talviste perioodide soojusenergiavajaduse tippusid Kotkas, Karhula linnaosas. Uus katlamaja asendab vana, kütteõlil ja gaasil töötava katlamaja.

Tööde valmimise aeg: 2012. aasta november.

Kyröskoski CHP

Tromso malselterminalen

Tampere Sarankulma katlamaja

Tromso Sjolundvegen

Tromso Eurospar

Mercedes Peugeoti keskus Tromsos

VKG Ojamaa kaevanduse rikastusvabrik

VKG Ojamaa kaevanduse purustus- ja sorteerimiskompleksi hoone

Launkalne soojuse ja elektri koostootmisjaam

Helme soojuse ja elektri koostootmisjaama üldehitustööd

Swedbank’i näidismaja renoveerimine

Kirjeldus

Töövõttu kuulub nii kütte- ja ventilatsioonisüsteemide kui ka välispiirete renoveerimine. Projekti eesmärgiks on luua näide korterelamu terviklikust renoveerimisest teistele sarnastele elamutele.