Leppävirta Boilerhous ja vastuvõtuhoone

Iru CHP

AS Maru Metall sõlmis AS Merko Ehitus Eestiga 17.augustil 2011 lepingu Eesti esimese ja Baltimaade suurima prügipõletusjaama ehk jäätmeenergia ploki rajamiseks. Leping hõlmab teraskonstruktsiooni tootmist ja paigaldust, mida toodab AS Maru Metall ja paigaldab Maru THM OÜ. Töömahuks on ca 850 tonni teraskonstruktsioone ning lisaks 45 tonni käsipuid, 1300 m2 reste, ca 300 m2 rihvelplaate jne. Umbes 50% kogumahust moodustasid keevistalad ja keevispostid. Projekti suurima tala kogumass on peaaegu 20 tonni. Ehitis saab lõplikult valmis aastal 2013.

Tallinna loomaaed

Tartu Füüsika Instituut

Põltsamaa ametikool

Eesti Energia Narva Elektrijaamade uue 300-megavatise elektrijaama energiaplokk

Eesti Energia Narva Elektrijaamade uue 300-megavatise elektrijaama energiaploki turbiinihall jt. konstruktsioonid

Tartu Ropka katlamaja

Kirjeldus

Projekteerimistööd hõlmasid endas katlamaja kande- ja piirdekonstruktsioonide projekteerimist. Katlamaja peaprojekteerijaks oli MW Power OY, kes esitas mudelipõhise lähteülesande konstruktsioonide projekteerimiseks. Kogu lähteülesanne ja  konstruktiivse lahenduse väljatöötamine toimis meie poolt hallatud ühtse koondmudeli põhjal. Mudelprojekteerimise abil õnnestus vältida konflikte konstruktsioonide ja katlamaja tehnoloogia vahel ning teraskonstruktsioonide mudel oli suureks abiks ka hoone monteerimisel.

Hekamerk OÜ kontori- ja laohoone

Ühinenud Depood masinaehituse tsehhi betoonitööd

Talad

Kentmann tn 6 elamu postid