Turenki Boilerhouse

FEB

Osula graanulitehase valmistoodangu ladu

Eesti Elektrijaama territooriumile rajatava põlevkivi ja biokütuse etteandesüsteemid

Eesti Elektrijaama territooriumile rajatav tuhaärastussüsteem

Oskarshamni elektri ja soojuse koostootmisjaam

Högnäsi alajaama mastid

Tuuleenergia pargi alajaama mastide osalised tööjoonised, tootmine ja montaaž

Mainor Ülemiste Elcogen tootmishoone

Nestle Purina loomatoidutehase laiendusetapp 6-7

ITT Baltic logistikakeskus

VIA 3L eritemperatuuri lao laiendamine

Hoonekompleksi projekteerimine ja üldehitustööd Kirunas

Kiruna rauamaagi kaevandust teenindava ettevõtte uue tootmishoone, auto varjualuse ja kontorihoone projekteerimine ja ehitus.