Maru Ehitus AS

AS Maru Ehitus on Maru kontserni tütarettevõte, mis asutati 2000. aastal. Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja kliendi ootustele vastavat teenust. Tegeleme ehitustööde peatöövõtu, projektijuhtimise ja projekteerimisega.
Kogenud ja usaldusväärne partner ehituses ja projekteerimises.

Maru Ehitus AS-i registreeringud Majandustegevuse registris

  • Ehitamine (üldehituslik ehitamine; hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem; sisekliima tagamise süsteem; sild; tee) EH10714568-0001
  • Ehitise audit (konstruktsioonide osa) EEK000758
  • Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine FPR000344
  • Omanikujärelevalve (üldehituslik ehitamine) EEO002355
  • Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine (arhitektuuri osa; hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem; konstruktsioonide osa) EPE000631
  • Elektritööd (elektripaigaldise projekteerimine;elektripaigaldise remontimine; elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine; elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine; elektriseadme remontimine ja ümberehitamine; elektriseadme hooldamine) TEL001677
  • Projekteerimine (ehitusprojekti arhitektuuri osa; konstruktsioonide osa; hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem; kaugkütte- või kaugjahutussüsteem; sisekliima tagamise süsteem) EP10714568-0001
  • Muinsuskaitse (mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine; mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine; mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine; muinsuskaitselise järelevalve teostamine; uuringukava koostamine ja uuringu tegemine)

Sertifikaadid ja tunnistused