Uutiset

Eesti Ehitusinseneride Liidu uus juhatuse esimees on Margo Dengo

17. aprillil 2018 toimus Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) esinduskogu. Esinduskogul valiti järgmiseks kaheaastaseks perioodiks uus juhatus, volikogu ja revisjoni komisjon.
EELi juhatuse esimeheks valiti Maru Ehitus AS-i arendusdirektor Margo Dengo.