Uutiset

Eile toimus Haven Kakumäe sadamahoone avamine

18. juunil avati Haven Kakumäe sadamahoone, mille projekteerimis- ja ehitustööd teostas Maru Ehitus ning mille arhitektideks on KAMP Arhitektid koostöös KCAP arhitektuuribürooga. Tegemist on Baltikumi kaasaaegseima sadamataristuga, mille moodustavad Haven Kakumäe merekeskus ja 2017. aastal valminud jahisadam.

Loe lisa: https://www.ehitusuudised.ee/uudised/2019/06/18/baltikumi-moodsaim-merekeskus-on-avatud