Uutiset

Maru Ehitus ehitab Imavere puidu fraktsioneerimise katsetehase esimese etapi

25. juunil 2019 sõlmisid Maru Ehitus AS ja Graanul Biotech OÜ töövõtulepingu Imavere puidu fraktsioneerimise katsetehase esimese etapi ehitamiseks, asukohaga Kadastiku tee 8, Imavere, Järva maakond. Tehasekompleks koosneb tootmishoonest ja sellega tehnoloogiliselt seotud mahutite pargist, veepuhastuse hoonest, ligniinilaost ning administratiivsest hoonest koos laboriga, suletud netopindalaks kokku ca 4222 m2. Tootmishooned ja nendega tehnoloogiliselt seotud rajatised moodustavad ühtse tervikliku tööstusala.

Ehitustööd antakse üle 2020. aasta veebruaris.