Uutiset

Maru Ehitus projekteerib ja ehitab Terastiimi uue tootmishoone

25.10.2017 sõlmisid Maru Ehitus AS ja Terasvara OÜ (Terastiim OÜ) projekteerimise ja ehituse töövõtulepingu Terastiimi uue tootmishoone rajamiseks, asukohaga Treiali tee 1 ja 3, Rae vallas. Tootmishoone on ca 2000 m2 koos 160 m2 kontoriblokiga ning hoone peab olema valmis 2018. aasta novembris. Täiendavalt sõlmis Maru kontserni tütarettevõte Treiali Arendus OÜ kinnistute müügilepingu Treiali tee 1 ja osaliselt Treiali tee 3 müügiks Terasvara OÜ-le.

Seega, antud projekti näol on tegemist võtmed-kätte kinnisvaraarendusprojektiga Terastiim OÜ tarbeks. Antud hoone on esimene Maru Treiali Tehnopargi arendusprojektis (https://marurakennus.fi/treiali/). Täiendavalt on Treiali Tehnopargis võimalus rajada veel üks või mitu hoonet kokku hoonealuse pinnaga ca 6000 m2.