Uutiset

Maru Ehitus rajab Loovälja Tehnoparki Module Tech OÜ tehase

26. oktoobril 2018 sõlmisid Maru Ehitus AS ja Module Tech OÜ projekteerimis-ehitustöövõtulepingu ca 7800 m2 suuruse moodulmajade tootmishoone rajamiseks Loovälja Tehnoparki. Module Tech OÜ tootmishoone rajamisega saab jätku Loovälja Tehnopargi arendus, kus esimene hoone, Favor AS tootmishoone, avati 2017. aastal. Peale Module Tech OÜ tootmishoone valmimist on võimalus Loovälja Tehnoparki rajada veel umbes 21 000 m2 hooneid.

Module Tech OÜ põhitegevuseks on ruumelementmajade ja ehitussoojakute tootmine. Moodulid on ehitatud vastavalt Norra ehitusstandarditele. Peamine toodang on suunatud Skandinaavia turule.

Ehitustööd algavad novembri keskpaigas ja hoone valmib septembris 2019.