Tegevusvaldkonnad

Projekteerimine

Maru Ehitus AS-i projekteerimisüksus pakub tervikteenust

  • Aitame tellijal kirjeldada projekteerimise lähteülesande,
  • koostame esmase eskiisi ning
  • loome kõik muud projekteerimisstaadiumid: koostame eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti ning vajaduse korral tootejoonised.

Samuti võtame hea meelega enda kanda projekteerimistingimuste ja ehituslubade taotlemise.

Tegutseme kõigis projekteerimise valdkondades, olgu selleks

  • arhitektuur,
  • konstruktsioonide projekteerimine või
  • ehitise eriosade (küte, ventilatsioon, jahutus, veevarustus, kanalisatsioon, tugev- ja nõrkvool, automaatika, gaasi- ja soojavarustus, tulekustutussüsteemid) projekteerimine.

Koos partneritega projekteerime ka hoone erisüsteemid, nagu suruõhk, gaas- või vahtkustutus ja palju muud.

Oleme valmis projekteerima ka osade kaupa, kui tellija seda soovib.

Meie vastutavad projektijuhid ja projekteerijad on Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed ning omavad projekteerimisvaldkonna kutsetunnistusi EQF tasemetel 7 ja 8. Lisaks on Maru Projekteerimine Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu ja Digitaalehituse klastri liige, panustades valdkonna arengusse ja digitaliseerimisse.

Meie juhtimise, keskkonnajuhtimise ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise süsteemid on sertifitseeritud vastavat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standarditele.

Töid teeb Maru Projekteerimine

Maru Ehitus AS

Järvevana tee 5
10112 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 657 5850
E-post: projekt@marurakennus.fi

Margus KlementsovProjekteerimisüksuse juht

+372 505 1605
margus.klementsov@marurakennus.fi